Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики >
Кафедра гірничої електротехніки і автоматики ім.Р.М.Лейбова (ГЕА) >
Конференція "Поиск молодых" >
Поиск молодых 2006 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/10235

Title: Застосування інверсної нейромоделі у системах керування електроприводами постійного струму
Authors: Шелудько, Дмитро Іванович
Коротков, Антон Вікторович
Korotkov, A.V.
Shelud'ko, D.I.
Keywords: інверсная нейромодель
системи керування електроприводами
електроприводи постійного струму
Issue Date: 2006
Citation: Шелудько, Д. І. Застосування інверсної нейромоделі у системах керування електроприводами постійного струму / Д. І. Шелудько, А. В. Коротков // Автоматизація технологічних об'єктів та процесів. Пошук молодих : V1 Міжнар. наук.-техн. конф. аспірантів та студентів, 24-27 квіт. 2006 р., м. Донецьк / Донец. нац. техн. ун-т, Фак. енергомеханіки і автоматизації. - Донецьк, 2006. - С. 194-195.
Abstract: Об'єкт дослідження - електропривід (ЕП) постійного струму за системою тиристорний перетворювач-двигун (ТПД) постійного струму з незалежним збудженням. Предмет дослідження - система керування ЕП постійного струму на основі інверсної нейромоделі (ІНМ). Мета дослідження - аналіз результатів роботи системи з ІНМ і оцінка можливості застосування нейронних мереж у системах керування ЕП.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/10235
Other Identifiers: УДК 621.446
Appears in Collections:Поиск молодых 2006
Научно-исследовательская работа студентов

Files in This Item:

File Description SizeFormat
67.pdf876.06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.