Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Гірничо-геологічна >
Випуск 9 (143) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/13815

Title: Загальні питання підрахунку запасів вугілля
Authors: Філатова, І.В.
Keywords: позірна щільність
інтервал зольності
запаси вугілля
суми окремих пачок
підрахунок запасів вугілля
apparent density
interval of ash content
coal reserves
calculation of coal reserves
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гірничо-геологічна. Випуск 9(143), 2009 р., 211
Abstract: В статье рассмотрены общие вопросы подсчета запасов угля. Приведены единые методические подходы подсчета запасов угля в недрах и схема подсчета запасов угля. Статья основана на материалах исследований, выполненных по шахтам Донецко-Макеевского района.
Description: The article considers General questions of the estimation of reserves of coal. Are unified methodological approaches counting coal reserves in the subsoil and the scheme of calculation of reserves of coal. Article is based on research performed on mines of Donetsk-Makeyevka area.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/13815
Appears in Collections:Випуск 9 (143)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Filatova.pdf258.84 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.