Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Красноармейский индустриальный институт (до 2014 г.) >
Кафедра геотехнологій і охорони праці >
Наукові статті викладачів кафедри ГіОП >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/14576

Title: Обоснование параметров начальной микротрещины для определения трещиностойкости песчаников способом разрыва дисковых образцов
Authors: Бачурин, Леонид Леонидович
Ревва, Владимир Николаевич
Keywords: трещиностойкость
керн
ЭПЭ
Issue Date: Mar-2012
Citation: Бачурин Л. Л. Обоснование параметров начальной микротрещины для определения трещиностойкости песчаников способом разрыва дисковых образцов / Л. Л. Бачурин, В. Н. Ревва // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. — Дніпропетровськ, 2012. — Вип. 98. — С. 89...94. — Библиогр.: с. 94.
Abstract: Описано підхід до оцінки характерного розміру поверхневого дефекту (умовної мікротріщини) для визначення тріщиностійкості пісковиків способом радіального розриву дискових зразків без штучних надрізів або тріщин. Представлено результати моделювання розвитку тріщини у дискових породних зразках.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/14576
Appears in Collections:Наукові статті викладачів кафедри ГіОП

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2012 Обосн. парам. начальн. микротрещины для опр. трещиност. песчаников сп. разрыва диск. обр.pdf286.14 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.