Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горный факультет >
Кафедра охраны труда и аэрологии >
Учебно-методическая литература до 2013 г. (ОТиА) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/16430

Title: Основи охорони праці (за напрямом підготовки машинобудування, інженерна механіка)
Authors: Біла Н.С.
Бутузов Г.М.
Keywords: охорона праці
безпека праці
умови праці
Issue Date: 2010
Citation: Основи охорони праці: конспект лекцій : для студентів за напрямом підготовки 6.050503. Машинобудування, 6.050502 Інженерна механіка : галузь знань: 0505 "Машинобудування та матеріалообробка" / ДВНЗ "ДонНТУ", Ін-т гірництва та геології, Каф. охорони праці та аерології ; уклад. Н.С. Біла, Г.М. Бутузов. - Донецьк, 2010. - 134 с.
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ. Курс лекцій призначений для студентів за напрямом підготовки машинобудування, інженерна механіка денної і заочної форм навчання. В курсі лекцій розкривається система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Викладена законодавча і нормативна база в області охорони праці, основні поняття і визначення, шкідливі і небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу. Курс лекцій містить основні відомості з питань пожежної безпеки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16430
Appears in Collections:Учебно-методическая литература до 2013 г. (ОТиА)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ООТ для ТМ.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.