Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра менеджмента и хозяйственного права >
Монографии кафедры менеджмента и хозяйственного права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/1650

Title: Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування
Authors: Захарова, О.В.
Issue Date: 2010
Publisher: ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування: монографія/ О.В. Захарова. - Донецьк: "ДВНЗ ДонНТУ", 2010. - 378 с.
Abstract: Розглянуто теоретичні та методологічні засади управління інвестуванням у людський капітал. Удосконалено визначення сутності соціально-економічної категорії "інвестиції у людський капітал" та класифікацію видів інвестицій. Обгрунтовано виокремлення стадій життєвого циклу працівника на підприємстві із врахуванням його ставлення до власного професійного розвитку та досягнутого рівня професійної майстерності. Обгрунтовано комплексну систему наукових принципів інвестування у людський капітал. Визначено концептуальні засади формування загальної ефективності інвестування у людський капітал Запропоновано спеціальні показники оцінки ефективності та інтенсивності процесів інвестування у людський капітал на рівні підприємства. Обргунтовано систему бюджетного планування інвестицій у професійний розвиток працівників. Удосконалено науково-методичний підхід до формування моделі оцінки результативності інвестування у людський капітал на макро- та мікрорівні.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/1650
Appears in Collections:Монографии кафедры менеджмента и хозяйственного права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zaharova monofrafiya.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.