Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Электротехнический факультет >
Электротехника >
Вестник кафедры "Электротехника" 2010 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/16810

Title: Вдосконалення бази даних експертної системи для діагностування енергетичного обладнання
Authors: Шатковский, Сергей Валериевич
Shatkovskiy, S.V.
Keywords: експертна система
экспертная система
энергетическое оборудование
енергетичне обладнання
техническая диагностика
Issue Date: 2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Шатковский, С. В. Вдосконалення бази даних експертної системи для діагностування енергетичного обладнання / С. В. Шатковский // Вісник кафедри "Електротехніка": за підсумками наукової діяльності студентів : темат. вип. / ДВНЗ "ДонНТУ", Каф. "Електротехніка" ; редкол.: В. І. Костенко (голов. ред.) та ін. - Донецьк : ДонНТУ, 2010. - C. 139-140.
Abstract: Сучасні енергетичні об'єкти – досить складні і дорогі комплекси. Підвищення експлуатаційної надійності таких комплексів нерозривно зв'язано з розробкою сучасних засобів і систем технічного діагностування. Аналіз сучасного стану діагностичного забезпечення в електроенергетиці України дозволяє відзначити ряд проблем, що стримують його розвиток. Ці проблеми зв'язані як з методологічним і апаратним забезпеченням, так і алгоритмічно-програмним забезпеченням. Так, документами по експлуатації устаткування регламентований ряд заходів для визначення його технічного стану. Однак у більшості випадків вони не розроблялися як єдина система з чіткими взаємозалежними окремими операціями, спрямованими на формування діагностичних висновків і рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/16810
Other Identifiers: УДК 621.316.925
Appears in Collections:Вестник кафедры "Электротехника" 2010

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Шатковский.doc105.5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.