Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Научные труды ДонНТУ >
Серія: Педагогіка, психологія і соціологія >
Випуск 2(133) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/17187

Title: Розвиток ціннісної сфери студентів як підгрунтя формування духовності
Authors: Скрябіна, Т.О.
Keywords: формування духовності
formation of spirituality
гуманістичні цінності
humanistic values
морально-психологічний розвиток
moral-psychological development
аксіологія
axiology
Issue Date: 2008
Publisher: Донецький національний технічний університет
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 2(133) - Донецьк, ДонНТУ, 2008
Abstract: Провідним шляхом формування особистості, її духовності є виховання на основі гуманістичних цінностей, що передбачає морально-психологічний розвиток особистості, переорієнтацію системи ціннісних орієнтацій з індивідуальних на загальнолюдські, усвідомлення власної гідності й цінності іншої людини.
Description: Pathways of personality formation, its spirituality is education based on human values, providing moral and psyholohichnyy personality development, reorientation of value orientations of the individual to the universal, awareness-esteem and values of another person.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17187
Appears in Collections:Випуск 2(133)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
скрябина.pdf80.9 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.