Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебно-научный центр "Социально-гуманитарный институт" (с 2015 года) >
Кафедра истории и права >
Учебные пособия кафедры истории и права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/17349

Title: Всесвітня історія: новий і новітній час
Authors: Рощина, Лариса Олексіївна
Keywords: всесвітня історія
новітній час
нова історія
формування історичних знань
Issue Date: 2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Рощина, Л.О. Всесвітня історія: новий і новітній час: навч.-метод. посібник для студентів : галузі знань: 0301 – соціально-політичні науки; напряму підготовки: 6.030101 – соціологія : галузі знань: 0203 – гуманітарні науки; напряму підготовки: 6.020301 – філософія / Л.О. Рощина. - Донецьк: ДВНЗ "ДонНТУ", 2013. - 136 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить стисле викладення основних тем курсу, передбачених навчальною програмою для вивчення на лекційних заняттях, плани семінарських занять, тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх виконання, список джерел та літератури, питання для самоконтролю та підготовки до заліку, контрольні модульні завдання з курсу, словник основних термінів та понять.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17349
Appears in Collections:Учебные пособия кафедры истории и права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Roshina-met-2012-istoria.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.