Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебно-научный центр "Социально-гуманитарный институт" (с 2015 года) >
Кафедра истории и права >
Учебные пособия кафедры истории и права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/17350

Title: Історія України
Authors: Рощина, Лариса Олексіївна
Кузьменко, М.М.
Keywords: історія України
вітчизняна історія
новітня історія
Issue Date: 2010
Publisher: Державний університет інформатики і штучного інтелекту
Citation: Історія України: навч.-метод. посібник для студентів І курсу / уклад.: Л.О.Рощина, М.М.Кузьменко. - 2-ге вид., змінене та доп. - Донецьк, 2010. – 79 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить навчально-тематичний план, організаційно-методичні вказівки до курсу “Історія України ”, модульно-рейтингову систему поточного та підсумкового контролю, робочу програму з курсу, плани семінарських занять, тематику письмових контрольних робіт (рефератів) та методичні рекомендації щодо їх виконання, список джерел та літератури, питання для самоконтролю та підготовки до іспиту, контрольні модульні завдання з курсу, історичний словник, контурні карти.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17350
Appears in Collections:Учебные пособия кафедры истории и права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Roshina-met-2010-ist.pdf6.95 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.