Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебно-научный центр "Социально-гуманитарный институт" (с 2015 года) >
Кафедра истории и права >
Учебные пособия кафедры истории и права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/17351

Title: Біблійна археологія
Authors: Рощина, Лариса Олексіївна
Keywords: Біблія
археологія
релігієзнавство
Issue Date: 2007
Publisher: Донецький державний інститут штучного інтелекту
Citation: Рощина, Л.О. Біблійна археологія: навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 6.030100– релігієзнавство / укладач Л.О.Рощина – Донецьк, 2007. – 48 с.
Abstract: Методичний посібник складається з двох частин. Перша частина містить навчальний план і програму, теми і плани семінарських семінарських занять, методичні вказівки щодо написання письмових творчих робіт, тематику письмових творчих робіт, питання для складання заліку, список рекомендованих джерел та літератури. Друга частина містить коротке викладення змісту тем. Методичний посібник розрахований для студентів факультету філософії і релігієзнавства денної та заочної форм навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17351
Appears in Collections:Учебные пособия кафедры истории и права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Roshina-met-2007-arheologi.pdf605.05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.