Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Красноармейский индустриальный институт (до 2014 г.) >
Кафедра електромеханіки та автоматики >
Навчально-методичні видання >
Менеджмент і планування енергомеханічної служби гірничих підприємств >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/17509

Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу самостійного вибору внз менеджмент і планування енергомеханічної служби гірничих підприємств для студентів всіх форм навчання
Authors: Ганза, Артем Іванович
Issue Date: Mar-2013
Publisher: Видавничий центр КІІ ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Менеджмент і планування енергомеханічної служби гірничих підприємств" (для студентів спеціальності 7.05050309 "Гірничи машини та комплекси" денної та заочної форм навчання) / Уклад. А.І. Ганза - Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2012.- 37 с.
Abstract: Викладено тематичний зміст дисципліни, загальні правила оформлення контрольної роботи, завдання до контрольної роботи та порядок ії виконання, перелік запитань до семестрового контролю, типові задачі до семестрового контролю. Для студентів, що навчаються за напрямом «Машинобудування» заочної та денної форм навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/17509
Appears in Collections:Менеджмент і планування енергомеханічної служби гірничих підприємств

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Методичні вказівки до срсМЕНЕДЖМЕНТ І ПЛАНУВАННЯ ЕНЕРГОМЕХ. СЛУЖБИ ГІРНИЧИХ ВИРОБНИЦТВ.doc293 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.