Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики >
Загально-факультетські матеріали >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/18251

Title: П Р О Г Р А М А Фахового вступного випробування Освітньо-професійний рівень „спеціаліст”, „магістр” Напрям підготовки 6.050201 Системна інженерія
Authors: Федюн, Роман Валерійович
Жукова, Н.В.
Keywords: Теорія автоматичного управління
Мікропроцесорні системи
Архітектура комп’ютерних систем та мереж
Системне програмування
Математичне програмування та дослідження операцій
Теорія електричних та магнітних кіл
Метрологія та вимірювання
Комп’ютерне моделювання процесів і систем
Операційні системи персональних комп’ютерів та комп’ютерних мереж
Теорія інформації та кодування
Issue Date: 8-Apr-2013
Abstract: Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі основних обов’язкових дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною програмою для напрямку 7(8)050201 Системна інженерія. Програма містить перелік дисциплін, що виносяться на екзамен, та їх основний зміст
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18251
Appears in Collections:Загально-факультетські матеріали

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Прогр_фахового_випробування_2013_СУА.doc74 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.