Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики >
Загально-факультетські матеріали >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/18264

Title: ПРОГРАМА фахового вступного випробування. Освітньо-професійний рівень «бакалавр» Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Authors: Василець, Святослав Володимирович
Keywords: Теорія автоматичного управління
Теоретичні основи електротехніки
Електроніка
Інформатика
Issue Date: 8-Apr-2013
Abstract: Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку знань випускників навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації із комплексу основних дисциплін, що є базовими для подальшого навчання на отримання кваліфікації „бакалавр” за напрямком 6.050201, «Системна інженерія » (за прискореною формою підготовки) у відповідності з положеннями галузевого стандарту вищої освіти, затвердженого наказом Міністра освіти і науки від 28.10.2004 р., №823. До цих дисциплін відносяться курси: “Теорія автоматичного управління”; “Теоретичні основи електротехніки”; „Електроніка”, “Інформатика”. Цією програмою встановлюється перелік основних питань, що повинен знати претендент на прискорене навчання за спеціальністю «Системи управління і автоматика». Всі наведені питання узгоджені з вимогами щодо робочих програм відповідних дисциплін (включаючи навчально методичне забезпечення), що вивчаються в навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18264
Appears in Collections:Загально-факультетські матеріали

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Рабочая программа-АУП_2013.pdf249.02 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.