Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет экологии и химической технологии >
Кафедра общей химии >
Учебные пособия кафедры общей химии >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/18482

Title: Курс загальної хімії у прикладах
Authors: Приседський, Вадим Вікторович
Виноградов, Валерій Михайлович
Волкова, Олена Iванiвна
Мнускіна, Ірина Валеріївна
Keywords: загальна хімія
общая химия
математическое исчисление
математичне обчислення
закони хімії
законы химии
самостоятельная работа
самостійна робота
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Курс загальної хімії у прикладах /В.В. Приседський, В.М.Виноградов, О.І.Волкова,І.В. Мнускіна. - Донецьк,2012.- 267с.
Abstract: У посібнику немає громіздких математичних обчислень, довгих виведень і складних доказів. Основна увага приділена розкриттю суті і змісту основних понять і законів хімії, демонстрації і поясненню того, як вони "працюють". Стислий виклад теоретичного матеріалу супроводжується численними прикладами його застосування для розв’язання типових і оригінальних завдань. Наведені контрольні питаннями для самостійної роботи. Для студентів хімічних, хіміко-технологічних та інженерно-технічних спеціальностей.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18482
ISBN: 978-966-377-139-7
Appears in Collections:Учебные пособия кафедры общей химии

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ximija.pdf4.38 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.