Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Красноармейский индустриальный институт (до 2014 г.) >
Кафедра електромеханіки та автоматики >
Навчально-методичні видання >
Основи автоматизації гірничого виробництва >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19010

Title: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "основи автоматизації гірничого виробництва"
Authors: Нємцев, Едуард Миколайович
Issue Date: 2010
Publisher: Видавничий центр КІІ ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи автоматизації гірничого виробництва" (Галузь знань: 0903 "Гірництво". Напрями підготовки: 6.090300 "Розробка родовищ корисних копалин", 6.090301 "Охорона праці в гірничому виробництві") / Укл.: ст. викл. Нємцев Е.М.– Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010. – 40 с.
Abstract: Містять інформацію щодо проведення лабораторних робіт з використанням промислових зразків датчиків й апаратури автоматизації, а також демонстраційних плакатів з конструктивними та принциповими схемами зазначених пристроїв. Наведені стислі теоретичні відомості, опис складу, функцій та принципу дії засобів, що досліджуються. Викладено порядок виконання завдань кожної лабораторної роботи, а також вимоги до оформлення та захисту звітів. Можуть бути використані як складова частина лабораторного практикуму з дисципліни "Автоматизація гірничих машин та мікропроцесорна техніка"
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/19010
Appears in Collections:Основи автоматизації гірничого виробництва

Files in This Item:

File Description SizeFormat
МВ до л.р. ОАГВ+.pdf4.56 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.