Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Экономика и управление" >
Кафедра "Суспільні науки" >
Дисертації, автореферати кафедри "Суспільні науки" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19248

Title: Аграрне питання в громадсько-політичній думці України на початку XX ст.
Other Titles: Аграрный вопрос в общественно-политической мысли Украины в начале XX ст.
Agrarian question in social-political thought of Ukraine at the beginning of the XX c.
Authors: Лук'яненко, Володимир Петрович
Лукьяненко, Владимир Петрович
Lukyanenko, V.P.
Keywords: АГРАРНЕ ПИТАННЯ
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА
ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
АГРАРНА ПРОГРАМА
АГРАРНЫЙ ВОПРОС
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
АГРАРНАЯ ПРОГРАММА
AGRARIAN QUESTION
SOCIAL-POLITICAL THOUGHT
POLITICAL PARTIES
SOCIAL-POLITICAL ORGANIZATIONS
AGRARIAN PROGRAMME
Issue Date: 18-Sep-2009
Publisher: Донецький національний університет
Citation: Лук'яненко В.П. Аграрне питання в громадсько-політичній думці України на початку XX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор.наук : спец. 07.00.01 "Історія України" / В.П.Лук'яненко. - Донецьк, 2009. - 22 с.
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. У дисертації комплексно досліджено аграрну проблему в Україні на початку ХХ ст. На значній джерельній базі в дисертації проаналізовані підходи до аграрної проблеми різних верств населення, селян, дворян та наукової громадськості. Проаналізовано політичні програми, проекти аграрних перетворень, висунуті політичними партіями, громадсько-політичними організаціями, які діяли в Україні на початку ХХ ст. Розглянуто розуміння аграрного питання початку ХХ ст. порівняно з радянською історіографією. Окрім спроб ліквідації великого землеволодіння та наділення землею селян, беруться до уваги ще й такі аспекти, як доля 20 дворянського землеволодіння, шляхи інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, на чому наголошували представники тогочасної громадськості. На основі проведеного дослідження розроблено рекомендації щодо використання на сучасному етапі історичного досвіду аграрних перетворень в Україні на початку ХХ ст.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19248
Appears in Collections:Дисертації, автореферати кафедри "Суспільні науки"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Лук'яненко.pdf466.44 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.