Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Экономика и управление" >
Кафедра "Вища математика" >
Публікації кафедри "Вища математика" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19574

Title: Mетодичний аукціон, як один із сучасних методів навчання
Authors: Кисель, Екатерина Сергеевна
Кириллова, Людмила Васильевна
Keywords: Методичний аукціон
Выбор методов обучения
Інтерактивні технології
Issue Date: 2010
Publisher: Донецьк: ДонНУЕТ
Citation: Кисель Е.С., Кириллова Л.В. Методичний аукціон як один із сучасних методів навчання«Застосування та удосконалення методики викладання математики»: матеріали XVI регіонального науково-методичного семінару, присвяченого 90-річчю ДонНУЕТ – Донецьк: ДонНУЕТ, 26 травня 2010р.-С.6-9.
Abstract: В сучасній практиці використовується класифікація методів навчання М.Скаткіна та Є.Лернера, яка базується на характеристиці пізнавальної діяль-ності учнів. Виділяють: пояснювально - ілюстративний метод, репродуктивний метод, метод проблемного викладу, частково- пошуковий (евристичний) метод і дослідницький метод. Кожен з цих методів має свої переваги і недоліки. Але інтерактивна модель навчання (одна з трьох основних моделей, які існують у сучасній школі), що відповідає вимогам до освітнього процесу сього-дення, потребує використання інтерактивних методів навчання.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19574
Appears in Collections:Публікації кафедри "Вища математика"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
5.pdf134.23 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.