Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Экономика и управление" >
Кафедра "Вища математика" >
Публікації кафедри "Вища математика" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19576

Title: Bплив температури на локальну концентрацію динамічних напружень у деталях з нерегулярною границею
Authors: Кисель, Екатерина Сергеевна
Вовк, Леонид Петрович
Keywords: суперпозиції
сталі симетричні коливання
асимптотичний аналіз
Issue Date: 2009
Publisher: Севастополь: СТМ
Citation: Вовк Л.П., Кисель Е.С. Bплив температури на локальну концентрацію динамічних напружень у деталях з нерегулярною границею VII міжнародна студентська конференція «Прикладні завдання математики в механіці, економіці та екології».: Збірник наукових праць. – Севастополь: СТМ, 2009. – 203с.
Abstract: В даний час розроблено два підходи до рішення граничних задач ди-намічної теорії пружності для тіл кінцевих розмірів. Один з них, метод одно-рідних рішень [1], знайшов застосування при рішенні двовимірної задачі тео-рії пружності, в теорії тонких і товстих плит. У другому підході, розвиненому в [1, 2], рішення задачі представляється у вигляді суперпозиції декількох по-слідовних частинних рішень, які мають конкретні властивості симетрії. При цьому передбачається, що поверхня пружного тіла утворена частинами коор-динатних поверхонь різних сімейств в ортогональних системах координат.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/19576
Appears in Collections:Публікації кафедри "Вища математика"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3.pdf138.73 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.