Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горно-геологический факультет >
Кафедра геологии (до 2015 года) >
Всеукраинская студенческая конференция "Современные проблемы геологии" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/20728

Title: Міжвузівська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми геології"
Authors: кафедра геології
Issue Date: 2013
Publisher: ДонНТУ
Citation: Збірник матеріалів Міжвузівської студентської наукової конференції 26 квітня 2013 року
Abstract: У збірнику представлені матеріали доповідей Міжвузівської наукової конференції студентів геологічних, екологічних і гірничих спеціальностей, яка проводилась 26 квітня 2013 р на кафедрі геології Донецького національного технічного університету. Розглянуті питання геоекології та моніторингу навколишнього середовища, сучасні концепції геодинамічного розвитку Донецького кам’яновугільного басейну, процесів утворення горючих, металевих та неметалевих корисних копалин, а також дослідження процесів, що протікають у ґрунтах. Ряд доповідей присвячені актуальним питанням гірництва, гірничо-промислової геології і геології вугільних родовищ, сучасним проблемам інженерної геології і гідрогеології в гірничій справі та будівництві. Частина доповідей пов’язана з дослідженням процесів буріння свердловин, технології і техніки розвідки родовищ корисних копалин.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/20728
Appears in Collections:Всеукраинская студенческая конференция "Современные проблемы геологии"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Сборник_Студ.Конференция.pdf4.39 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.