Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Дорожно-транспортный" >
Кафедра "Автомобильный транспорт" >
Монографии, учебники и пособия кафедры "Автомобильный транспорт" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/2293

Title: Загальний курс транспорту
Other Titles: Общий курс транспорта
General course of transport
Authors: Khimchenko, Arkady V.
Міщенко, Микола Іванович
Хімченко, Аркадій Васильович
Вороніна, Інна Федорівна
Судак, Федір Маркович
Мищенко, Николай Иванович
Химченко, Аркадий Васильевич
Воронина, Инна Федоровна
Судак, Федор Маркович
Mishchenko, Nikolai
Voronin Ina F.
Sudak, Fedor Markovich
Keywords: види транспорту
техніко-експлуатаційні характеристики
показники роботи
виды транспорта
технико- эксплуатационные характеристики
показатели работы
means of transport
technical and operational characteristics
performance of
Issue Date: 2010
Publisher: Норд-прес
Abstract: У навчальному посібнику наведено аналіз сучасного стану і основних по-казників роботи окремих видів транспорту України. Охарактеризовано техніко-економічні особливості видів транспорту та перспективи їх розвитку. Розглянуто їх інфраструктуру, організацію, управління і взаємодію, а також екологічні проблеми транспортних комунікацій. Посібник може бути використано для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».
URI: http://ea.donntu.org:8080/jspui/handle/123456789/2293
ISBN: 978-966-317-053-4
Appears in Collections:Монографии, учебники и пособия кафедры "Автомобильный транспорт"
Публикации кафедры "Автомобильный транспорт"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ЗКТ_Пособие(Мищенко, Химченко, Воронина,Судак).pdfпосібник24.29 MBAdobe PDFView/Open
ЗКТ_Пособие(Мищенко, Химченко, Воронина,Судак)обложка.jpgОбкладинка12.14 MBJPEGThumbnail
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.