Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет экологии и химической технологии >
Кафедра общей химии >
Учебные пособия кафедры общей химии >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/23635

Title: Електрохімія
Authors: Шейко, Світлана Григорівна
Міхєєва, Марія Петрівна
Keywords: загальна хімія
общая химия
электрохимия
електрохімія
електрохімічна корозія
электрохимическая коррозия
электронный проводник
електронний провідник
іонний провідник
ионный проводник
электролизер
електролізер
гальванічні елементи
гальванические элементы
Issue Date: 2013
Publisher: Донецьк, ДонНТУ
Citation: Шейко,С.Г. Електрохімія: [навч.посіб.]/С.Г.Шейко, М.П.Міхєєва; Донец. нац. техн. ун-т. - Донецьк: Вид-во "Ноулідж", 2013. - 226 с.
Abstract: У посібнику докладно викладено блок знань "електрохімія" з курсу загальної хімії. Значна увага приділена розкриттю фізичного змісту явищ, що відбуваються на межі поділу фаз "електронний провідник - іонний провідник", а також кількісному їх описанню. Розглянуті термодинамічні і кінетичні аспекти цих явищ. Описано будову та роботу гальванічного елемента, а також електролізера. Висвітлено сучасний стан теорії електрохімічної корозії. Наведено приклади використання електрохімічних знань у різних галузях промисловості й у техніці. Викладені також теми курсу загальної хімії "Розчини електролітів", "Окисно-відновні реакції в розчинах", "Еквіваленти", "Закон еквівалентів", що необхідні для засвоєння основ електрохімії. Наводяться приклади розв'язання задач.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/23635
ISBN: 978-617-579-231-5
Appears in Collections:Учебные пособия кафедры общей химии

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Навч.посіб. з гриф МОН.pdf5.08 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.