Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горный факультет >
Кафедра охраны труда и аэрологии >
Учебно-методическая литература до 2013 г. (ОТиА) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24080

Title: Охорона праці в галузі (економіка та маркетинг)
Authors: Бутузов Г.М.
Біла Н.С.
Keywords: охорона праці
безпека праці
умови праці
Issue Date: 2012
Citation: Охорона праці в галузі: конспект лекцій для студентів спеціальностей: «Маркетинг підприємств», «Економічна теорія», «Облік та аудит», «Економіка підприємств», «Управління персоналом та економіка праці», «Менеджмент організацій і адміністрування» / Г.М.Бутузов, Н.С.Біла; ДонНТУ, каф. охорони праці та аерології. - Донецьк, 2012. - 140 с.
Abstract: Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» написаний на базі учбової програми, затвердженої міністерством освіти і науки України, відповідно до рішення учбово-видавничої Ради ДонНТУ. При вивченні курсу "Охорона праці в галузі" конспект лекцій є основним документом, який базується на забезпеченні безпеки, як невід'ємною частиною державної діяльності, що до охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і повноцінного природного середовища. Формування знань здійснюються у відповідності до структури навчального плану спеціальності з урахуванням логічного зв'язку у сфері різноманітних навчальних дисциплін.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24080
Appears in Collections:Учебно-методическая литература до 2013 г. (ОТиА)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
консп.лекц.ОТ в отрасли-Економ. спец-и.pdf635.64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.