Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Институт горного дела и геологии >
Горный факультет >
Кафедра строительства шахт и подземных сооружений >
Информация и издания кафедры строительства шахт и подземных сооружений >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24720

Title: Методичні вказівки щодо дидактичного забезпечення СРС з дисципліни «Вибухові технології»
Authors: Шевцов, Николай Романович
Рублева, Ольга Игоревна
Keywords: вибухові матеріали
підривання зарядів ВР
безпека вибухових робіт
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки щодо дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (СРС) під час вивчання дисципліни «Вибухові технології» (для студентів спеціальності 8.05030102 «Шахтне і підземне будівництво» очної і заочної форм навчання)/ Склад: М.Р.Шевцов, О.І.Рубльова. – До- нецьк: ДонНТУ, 2012. – 12 с.
Abstract: У запропонованих методичних вказівках комплексно розглядаються питання технології, безпеки та організації підривання зарядів ВР у різних сферах інженерної діяльності. Наведено загальні методичні вказівки до вивчення дисципліни, зміст тем лекційних занять, контрольні питання і завдання по кожній темі, перелік індивідуальних завдань і основні вимоги для їх виконання, перелік рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24720
Other Identifiers: УДК 622.236.4+621.7.044.2
Appears in Collections:Учебники и методические указания кафедры СЗПСиГ
Информация и издания кафедры строительства шахт и подземных сооружений

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VzrivTeh.pdf163.87 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.