Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Дорожно-транспортный" >
Кафедра "Автомобильный транспорт" >
Публикации кафедры "Автомобильный транспорт" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24731

Title: Деякі результати дослідження відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння
Other Titles: Некоторые результаты исследования отключения цилиндров в автомобильном бензиновом двигателе внутреннего сгорания
Some results of the study disconnect cylinders in motor gasoline internal combustion engine
Authors: Міщенко, Микола Іванович
Заренбін, Володимир Георгійович
Шляхов, Віталій Сергійович
Колеснікова, Тетяна Миколаївна
Юрченко, Юрій Валерійович
Корольова, Анна Сергіївна
Mishchenko N.I.
Zarenbin V.G.
Shlyakhov V.S
Kolesnikova T.N
Yurchenko Y.V.
Korolova A.S.
Мищенко Н.И.
Заренбин В.Г
Шляхов В.С.
Колесникова Т.Н.
Юрченко Ю.В.
Королёва А.С.
Keywords: двигун внутрішнього згоряння
відключення циліндрів
паливна економічність
дослідження
internal combustion engine
cylinder deactivation
fuel economical
research
двигатель внутреннего сгорания
отключения цилиндров
топливная экономичность
исследование
Issue Date: 2013
Publisher: Вісник СевНТУ.
Citation: Міщенко М.І. Деякі результати дослідження відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння / М.І. Міщенко, В.Г. Заренбін, Т.М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, B. C. Шляхов, А.С. Корольова // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування і транспорт: зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 142. – С. 84–87.
Abstract: Наведено деякі результати досліджень автомобільного двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) з відключенням циліндрів, що ведуться на кафедрі «Автомобільний транспорт» Автомобі-льно-дорожнього інституту ДВНЗ «ДонНТУ». Експериментально одержано вплив кількості пра-цюючих циліндрів на кут відкриття дросельної заслінки в шестициліндровому двигуні при різних частотах обертання колінчастого вала. Показано, що паливна економічність двигуна покращу-ється зі зменшенням кількості працюючих циліндрів і збільшенні частоти обертання колінчастого вала і знаходиться в межах від 28 до 42 %. Наведено рівняння регресії, що отримані за резуль-татами проведених досліджень.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24731
ISSN: 2307-6488
Other Identifiers: УДК 621.43
Appears in Collections:Публикации кафедры "Автомобильный транспорт"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Stat_Sevastopol_2013.pdf469.71 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.