Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Дорожно-транспортный" >
Кафедра "Автомобильный транспорт" >
Публикации кафедры "Автомобильный транспорт" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24735

Title: Двигун GoEngine зі змінним ходом поршня й регульованим ступенем стиску. Cили інерції, розрахунок, аналіз
Other Titles: Двигатель GoEngine с переменным ходом поршня и регулируемой степенью сжатия. Cилы инерции, расчет, анализ
GoEngine engine with variable swing and stroke adjustable degree of compression. Cyly inertia, calculation, analysis
Authors: Міщенко, Микола Іванович
Заренбін, Володимир Георгійович
Супрун, Володимир Леонідович
Юрченко, Юрій Валерійович
Шляхов, Віталій Сергійович
Колеснікова, Тетяна Миколаївна
Підлісний, Олександр Генадійович
Mishchenko, N.I.
Заренбин, Владимир Георгиевич
Мищенко, Николай Иванович
Zarenbin, V.G.
Супрун, Владимир Леонидович
Suprun, V. L.
Юрченко, Юрий Валерьевич
Yurchenko, Yu.V.
Шляхов, Виталий Сергеевич
Shlyahov, V.S.
Колесникова, Татьяна Николаевна
Kolesnikova, T.N.
Pidlisny, A. G.
Keywords: двигун GoЕngine
силовий механізм
сили інерції
аналітичні залежності
двигатель GoЕngine
силовой механизм
силы инерции
аналитические зависимости
GoEngine engine
the lift mechanism
inertial forces
analytical relationship
Issue Date: 2012
Publisher: Вісник СевНТУ
Citation: Міщенко М.І. Двигун GoEngine зі змінним ходом поршня і регульованим ступенем стиску. Сили інерції, розрахунок, аналіз / М.І. Міщенко, В.Г. Заренбін, Т.М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, B.C. Шляхов, В.Л. Супрун, О.Г. Підлісний // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування і транспорт: зб. наукових праць. – 2012. – Вип. 135. – С. 229–232.
Abstract: У даній статті представлений метод розрахунку сил інерції в двигуні GoЕngine. Формули для сил інерції базуються на аналітичних залежностях кінематики цього двигуна, отриманих раніше в АДІ ДВНЗ «ДонНТУ». Результати розрахунку показують, що амплітуда незрівноваженої сили інерції від зворотно-поступальних мас mА в двигуні GoЕngine перевищує аналогічну силу інерції в класичному двигуні на 30…40 %. Зі всіх незрівноважених сил інерції найбільшу амплітуду має сила інерції від мас, зв'язаних з кривошипною шийкою колінчастого вала. Ця сила інерції більш ніж в 4 рази перевищує силу інерції від мас mА. Наголошується, що в двигуні GoЕngine сила інерції від мас mА має в двох послідовних оборотах колінчастого вала різний характер зміни і амплітуду, що приводить до додаткової незрівноваженості двигуна.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24735
Other Identifiers: УДК 621.43
Appears in Collections:Публикации кафедры "Автомобильный транспорт"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Stat_Sevastopol_2012.pdf519.17 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.