Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Транспортные и информационные технологии" >
Кафедра "Транспортные технологии" >
Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24855

Title: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для студентів спеціальностей 8.070102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» та 8.070104 «Організація і регулювання дорожнього руху»)
Authors: Куниця, Анатолій Васильович
Виноградов, Микола Семенович
Дудніков, Олександр Миколайович
Селезньова, Надія Олексіївна
Keywords: тема дослідження
методи дослідження
стратегія пошуку
метод рангової кореляції
теорія масового обслуговування
Issue Date: 2011
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Автомобільно-дорожній інститут
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Методи наукових досліджень» (для студентів спеціальностей 8.070102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» та 8.070104 «Організація і регулювання дорожнього руху») [Електронний ресурс] / Укладачі: А.В.Куниця, М.С.Виноградов, О.М.Дудніков, Н.О. Селезньова. – Електрон. дані – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2011. – 56 с.
Abstract: Наведено загальні положення дисципліни «Методи наукових досліджень», тематику лекційного курсу, вимоги до виконання й оформлення практичних робіт.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/24855
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
МВ Методи Наукових Досліджень (практичні роботи).pdf848.96 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.