Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Транспортные и информационные технологии" >
Кафедра "Транспортные технологии" >
Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/25317

Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ»(ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.070101 «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ)» СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ (АВТОМОБІЛЬНОМУ)» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ)
Authors: Куница, Анатолий Васильевич
Артамонова, Ю.В.
Issue Date: 2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація та технологія вантажно-розвантажувальних робіт» (для студентів за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» денної та заочної форм навчання) [Електронний ресурс] /укладачі: А.В. Куниця, Ю.В. Артамонова – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP4 MS Word 2000. - Назва з титул. екрану.
Series/Report no.: 16/63-2011-02;
Abstract: Складені за програмою дисципліни “Організація та технологія вантажно-розвантажувальних робіт”. Наведені основні формули, методика рішень задач, а також задачі з основних розділів дисципліни.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/25317
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16_63_МВ Організація та технологія вантажно-розвантажувальних робіт (практичні роботи).pdf966.59 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.