Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Транспортные и информационные технологии" >
Кафедра "Транспортные технологии" >
Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/25360

Title: РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ” (ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.070101 СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ”)
Authors: Куница, Анатолий Васильевич
Куниця, Олексій Анатолійович
Соколова, Наталья Олександрівна
Issue Date: 2011
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Робоча навчальна програма і методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація дорожнього руху” (для студентів напряму підготовки 6.070101 спеціальності “Організація і регулювання дорожнього руху”) [Електронний ресурс] / укл.: А.В. Куниця, О.А. Куниця, Соколова Н.О. – Електрон. дані − Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; МS Word 2000. Назва з титул. екрану.
Series/Report no.: 16/68-2011-15;
Abstract: Визначено структуру і зміст дисципліни, мету і задачі її викладання, містить теми лекційних і практичних занять, зміст самостійної роботи студента, в якій вказано засоби проведення різних видів контролю.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/25360
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
16_68_МВ ОДР (практичні роботи).pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.