Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Экономика и управление" >
Кафедра "Менеджмент організацій" >
Монографії, підручники та посібники, що видавалися кафедрою "Менеджмент організацій" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/26064

Title: Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти
Authors: Лепа, Роман Миколайович
Солоха, Дмитро Володимирович
Коверга, Сергій В'ячеславович
Вовк, Леонід Петрович
Полуянов, Володимир Петрович
Мельникова, Олена Павлівна
Деречинський, Юлій Наумович
Keywords: Маркетинг
Менеджмент
Методи
Моделі
Стратегія
Тактика планування
Issue Date: 2012
Publisher: Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім»
Citation: Маркетинг та менеджмент: методи, моделі та інструменти: монографія/Лепа Р. М., Солоха Д. В., Коверга С. В., Вовк Л. П., Полуянов В. П., Мельникова О. П., Деречинський Ю. Н. та ін. – Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012. – 250 с.
Abstract: У монографії комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування основних засад планування маркетингу, взаємодії його складових з системоутворюючими елементами підприємства, методів свідомого впливу на економіку фірми. Особливу увагу приділено теоретико-методологічним питанням планування маркетингу в оперативних умовах і в пролонгованій перспективі, методам і технологіям позиціонування підприємства в ринковому середовищі з притаманним йому ризиком та невизначеністю. Монографію призначено для широкого кола науковців економічних спеціальностей. Видання може бути корисним практикам менеджменту всіх рівнів, особам, відповідальним за прийняття комплексних управлінських рішень, що спрямовані на забезпечення ефективної діяльності сучасних підприємств України.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26064
Appears in Collections:Монографії, підручники та посібники, що видавалися кафедрою "Менеджмент організацій"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Монография МО.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.