Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Факультет "Транспортные и информационные технологии" >
Кафедра "Прикладная математика и информатика" >
Учебно-методические материалы кафедры "Прикладная математика и информатика" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/26286

Title: Методичні вказівки до практикуму з дисципліни «Інформатика та системологія». Частина 2
Authors: Корольов, Марк Євгенович
Кравченко, Роман Сергійович
Keywords: Інформатика та системологія
Cистемологія
Microsoft Visual Studio
NET
Visual Basic.NET
Масиви
Модулі
Графіка
Issue Date: 1-Apr-2014
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646
Citation: Методичні вказівки до практикуму з дисципліни «Інформатика та системологія». Частина 2 (для студентів напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» усіх форм навчання) [Електронний ресурс] / укладачі: М. Є. Корольов, Р. С. Кравченко. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RAM; WINDOWS XP/Vista/7; MS Word 2000–2010
Abstract: Методичні вказівки мають на меті дати студенту загальну уяву щодо сучасних інформаційних систем, тенденцій їх розвитку й конкретних реалізацій; сформувати навички роботи з практичними інструментами спеціаліста – програмними комплексами та інформаційними ресурсами, що необхідні при обробці інформації різноо типу. Методичні вказівки є частиною мультимедійного навчального комплексу «АРМ викладач-студент», який містить додатковий матеріал, що необхідний для виконання практикуму.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/26286
Appears in Collections:Учебно-методические материалы кафедры "Прикладная математика и информатика"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
22_24.pdf3.73 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.