Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных информационных технологий и автоматики >
Кафедра гірничої електротехніки і автоматики ім.Р.М.Лейбова (ГЕА) >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/26454

Title: Електротехнічний комплекс шахтної дільниці з функцією двобічного знеструмлення при виникненні аварійного стану
Other Titles: Электротехнический комплекс шахтного участка с функцией двустороннего обесточивания при возникновении аварийного состояния
Engine electrotechnical complex of mine with function of two-end power supply disconnection at emergency condition
Authors: Ковальова, І.В.
Keywords: електротехнічний комплекс, шахта, аварійний стан, диференційні рівняння, асинхронні двигуни, захисне знеструмлення, інформаційний сигнал
электротехнический комплекс, шахта, аварийное состояние, дифференциальные уравнения, асинхронные двигатели, защитное обесточивание, информационный сигнал
Electrotechnical complex, mine, emergency conditions, differential equations, induction motors, emergency de-energizing, alarm signal
Issue Date: 2012
Publisher: ДонНТУ
Citation: Ковальова І.В. Електротехнічний комплекс шахтної дільниці з функцією двобічного знеструмлення при виникненні аварійного стану. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
Abstract: В дисертаційній роботі дістала подальшого розвитку математична модель електротех-нічного комплексу шахтної дільниці, що базується на використанні диференційних рівнянь для опису його структурних складових і відрізняється врахуванням: параметрів аварійних станів міжфазної провідності та витоку струму на землю; впливових факторів з боку зворот-них енергетичних потоків асинхронних двигунів, включаючи їх стани в процесі та після за-хисного відключення дільничної мережі; параметрів ланцюгів пристроїв відокремлення зво-ротних енергетичних потоків асинхронних двигунів. Дістав розвитку метод управління знеструмленням шахтного дільничного електротехнічного комплексу, який відрізняється відокремленням зворотного енергетичного потоку кожного асинхронного двигуна на основі визначення інформаційного сигналу у додатковому приєднанні між його обмоткою статора та заземленим корпусом шляхом створення у ньому однополярної провідності обмеженої тривалості внаслідок виникнення витоку струму на землю. Визначена залежність величини кількості електрики в колі витоку струму на землю від параметрів провідності автономних пристроїв визначення пошкодження кабелів і швидкодії спрацьовування засобів захисного відокремлення зворотних енергетичних потоків асинхронних двигунів споживачів з урахуванням тривалості захисних і струмообмежуючих функцій апарата захисту від витоків струму на землю.
Description: Тhis thesis is concerned with further development and improvement of mathematical model of an engine electrotechnical complex of mine, based on use of the differential equations describing its structural elements and being distinctive from others by covering behavior of variables and other important factors, as follows: variable referring to emergency conditions caused by phase-to-phase short circuits and earth leakages; factors causing back-to-network power generation produced by induction motors, including its conditions prior to and after the protective disconnection of power supply de-energizing has occurred; as well as variables of the protection circuits intended for break-ing possible distribution circuits for the induction-motor generated power. New method of de-energizing control of the mine section electrotechnical complex distinctive with ability to interrupt to power generated by each induction motors as a result of an appropriate alarm signal occurrence at the point of connection between the stator’s winding and its normally earthed body by creating there a one-pole conductivity of a limited time-length, caused by the earth leakages involved. Corre-lation of amount of electricity within the earth-leakage circuit with the conductivity of independent means of cable damage indication, and with the switching rate of protection devices intended for interruption of circuits of motor-generated power supply with consider the durability of protection and current-control functions of the earth-leakage protection device has been taken into account.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26454
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Ковалёва_aref.pdf391.32 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.