Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра социологии и политологии >
Статьи кафедры социологии и политологии >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/26819

Title: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ У ВИЩИХНАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Authors: Перевознюк Т. О.
Keywords: Процеси взаємодії студентської молоді
Issue Date: 2014
Publisher: Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 24-25 квітня 2014р.) / (головн.ред.: Є.М.Потапчук) М-во освіти і науки України, Хмельницький нац.ун-т, каф.прак.психол. та педагог. – Хмельницький:ХНУ,2014. – 172 с. – С.44 – 46.
Abstract: Процеси взаємодії студентської молоді й викладачів у вищих навчальних закладах – надзвичайно важлива тема як для сучасного українського суспільства в цілому, так і для особистості кожного майбутнього фахівця. У наукових працях підкреслюється, що на жаль в багатьох науково-педагогічних колективах вищих навчальних закладів існують значні недоліки виховного характеру, які гальмують духовний розвиток студентів
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26819
Appears in Collections:Статьи кафедры социологии и политологии

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Тези на конф. Перевознюк 2014 (м.Хмельницький).doc69 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.