Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных наук и технологий >
Кафедра прикладной математики и информатики >
Навчально-методичні видання кафедри ПМІ >
Навчальні посібники кафедри ПМІ >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/27328

Title: Дискретний: Навчально-методичний посібник
Authors: Назарова, І.А.
Issue Date: 2012
Publisher: Донецьк: ДонНТУ, 2012. – 245c.
Abstract: У навчально-методичному посібнику розкрито основні теоретичні положення дискретного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для вивчення дисципліни. Цей курс сформований як сукупність таких дисциплін: теорія множин та відношень, булева алгебра, комбінаторний аналіз, теорія графів. У кінці кожного розділу подано термінологічний словник, перелік запитань та завдання, необхідні для самоконтролю та закріплення теоретичного матеріалу. Для студентів, що отримують освіту за напрямами підготовки "Економічна кібернетика" галузі знань "Економіка та підприємництво", "Комп'ютерні науки", "Програмна інженерія", 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка», напрямів підготовки 050101 «Комп’ютерні науки», 050103 «Програмна інженерія».
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27328
ISBN: ISBN 978-966-377-106-9
Appears in Collections:Навчальні посібники кафедри ПМІ

Files in This Item:

File Description SizeFormat
НП_ДА_УКР (Полний).pdf2.63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.