Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебно-научный центр "Социально-гуманитарный институт" (с 2015 года) >
Кафедра истории и права >
Учебно-методические пособия кафедры истории и права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/33179

Title: «Історія і теорія соціальної роботи». Навчально-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030101– соціологія
Authors: Рощина, Лариса Олексіївна
Roshina, Larisa Alekseevna
Issue Date: 2014
Publisher: ДонНТУ
Citation: «Історія і теорія соціальної роботи». Навчально-методичні вказівки для студентів напряму підготовки 6.030101– соціологія / Укладач Л.О.Рощина – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2014. – 144 с.
Series/Report no.: УДК – 36.07.;
Abstract: Навчально-методичні вказівки складено відповідно до програми з дисципліни «Історія і теорія соціальної роботи» для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.030101– соціологія. Наведений у вказівках фактичний матеріал у стане в нагоді при підготовці до семінарських занять, а також до складання заліку з курсу. Список рекомендованої літератури дасть змогу студентам ознайомитись з працями дослідників різних шкіл та напрямків, розширити свій кругозір та поглибити знання з предмету.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/33179
Appears in Collections:Учебно-методические пособия кафедры истории и права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
методичка іст. і теор..pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.