Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебно-научный центр "Социально-гуманитарный институт" (с 2015 года) >
Кафедра истории и права >
Учебно-методические пособия кафедры истории и права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/33182

Title: Історія України (ХХ – початок ХХІ ст.).
Authors: Саржан, Анатолій Опанасович
Липинський, Віталій Володимирович
Рощина, Лариса Олексіївна
Issue Date: 2014
Publisher: ДонНТУ
Citation: Історія України (ХХ – початок ХХІ ст.). Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Донецьк: ДонНТУ, 2014. – 108 с.
Series/Report no.: УДК 94 (477);
Abstract: Навчально-методичний посібник складено відповідно до програми з дисципліни «Історія України» для студентів вищих навчальних закладів. Наведений у посібнику фактичний матеріал у стане в нагоді при підготовці до семінарських занять, а також до складання другого модульного контролю з курсу «Історія України». Список рекомендованої літератури дасть змогу студентам ознайомитись з працями істориків різних шкіл та напрямків, розширити свій кругозір та поглибити знання з вітчизняної історії. Показчик імен, наведений у кінці, надасть змогу краще орієнтуватися в матеріалах посібника.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/33182
Appears in Collections:Учебно-методические пособия кафедры истории и права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
посібник Частина 2.pdf4.4 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.