Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебно-научный центр "Социально-гуманитарный институт" (с 2015 года) >
Кафедра истории и права >
Учебно-методические пособия кафедры истории и права >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/33183

Title: Історія соціальної роботи
Authors: Рощина, Лариса Олексіївна
Roshina, Larisa Alekseevna
Issue Date: 2008
Publisher: Державний університет інформатики і штучного інтелекту
Citation: Історія соціальної роботи. Навчально-методичний посібник / Укладач Л.О. Рощина – Донецьк: Державний університет інформатики і штучного інтелекту, 2008. – 34 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник містить навчально-тематичний план, організаційно-методичні вказівки до курсу “Історія соціальної роботи”, модульно-рейтингову систему поточного та підсумкового контролю, робочу програму з курсу, плани семінарських занять, тематику письмових контрольних робіт (рефератів) та методичні рекомендації щодо їх виконання, список джерел та літератури, питання для самоконтролю та підготовки до заліку, контрольні модульні завдання з курсу.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/33183
Appears in Collections:Учебно-методические пособия кафедры истории и права

Files in This Item:

File Description SizeFormat
соц. роб..pdf549.21 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.