Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра международной экономики >
Статьи кафедры "Международная экономика" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/34641

Title: Захисне інвестування як засіб збереження квазіренти при впровадженні ноу-хау
Authors: Dotsenko, A. V.
Dotsenko, Andrey Vladimirovich
Доценко, Андрей Владимирович
Доценко, А. В.
Dotsenko, G. V.
Доценко, Г. В.
Keywords: ноу-хау
втілення новітньої технології
рента
захисне інвестування
кон’юнктура ринку
оптимальна структура виробництва
introduction of the new technology
rent
protective investment
optimal structure of the enterprise
market conjuncture
Issue Date: 2014
Publisher: ХНАДУ
Citation: Доценко А. В., Доценко Г. В. Захисне інвестування як засіб збереження квазіренти при впровадженні ноу-хау // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків: ХНАДУ. №1 (6), 2014. С. 41-44
Abstract: Предмет статті вважається розробка засобів, які сприяють пролонгації життєвого циклу втілюваного винаходу, що є гарантією отримання надприбутків володарю новітньої технології. Мета статті полягає у виявленні внутрішніх та зовнішніх факторів, які впливають на падіння актуаль- ності ноу-хау у часі. Розробити засоби, які сприяють пролонгації життєвого циклу втілюваного винаходу, що є гарантією отримання надприбутків володарю новітньої технології. Для проведення всебічного наукового дослі- дження були застосовані емпіричні та теоретичні методи. Серед теоретичних методів наукового дослідження активно використовувались такі методи як: аналіз систем знань, синтез, порівняння, конкретизація, постановка проблем, формування гіпотез, узагальнення, моделювання, індукція та дедукція. Під результатами роботи визначається умови, за яких досягається максимальна можлива пролон- гація періоду конкурентоспроможності та прибутковості бізнес-ідей, визначені засоби, які гарантують збереження умов отримання квазіренти від втілення винаходу. Сферами застосування результатів дослідження вважається «Міжнародне управління інвестицій- ною діяльністю», «Міжнародна інтелектуальна власність», «Міжнародне управління бізнес проектами». Умови для виключно власного збагачення володаря ноу-хау можуть бути забезпечені тільки в рам- ках власного виробництва, яке має лінійно-функціональну структуру з дочірніх підприємств. Забезпечення таких умов вимагає використання «захисного інвестування» для створення власного виробництва та регу- льованого ринку потрібної сировини. Регулювання ринку передбачає витрати на наступні засоби: придбання у власність стратегічних родовищ сировини, інтервенцію сировини на світовий ринок по демпінговим цінам для їх стабілізації, офор- млення ф’ючерсних контрактів на закупівлю сировини, кооперацію та партнерство за умов субконтракта- ції з власниками родовищ та виробниками сировини, побудову механізму державно-приватного партнерства для гарантованого сировинного забезпечення національного стратегічного виробника новітньої продукції, яка виробляється на основі використання ноу-хау згідно отриманого вітчизняного патенту.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/34641
ISSN: 2226-8820
Appears in Collections:Статьи кафедры "Международная экономика"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Statia_Dotsenko A.V.HNADU.pdf247.72 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.