Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Издания АДИ ДонНТУ >
ВЕСТИ Автомобильно-дорожного института = Bulletin of the Automobile and Highway Institute >
2008 №1 (6) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4320

Title: Необхідність координації інтервалів руху автобусів на сумісних ділянках двох незалежних міських маршрутів
Other Titles: Необходимость координации интервалов движения автобусов на совмещенных участках двух независимых городских маршрутов
A Necessity of the Bus Traffic Interval Coordination on the Combined Sections of Two Independent City Routes
Authors: Волошин, Сергій Олександрович
Виноградов, Микола Семенович
Волошин, Сергей Александрович
Виноградов, Николай Семенович
Voloshin, S.А.
Vinogradov, N.S.
Keywords: міські маршрути
координація інтервалів руху
сумісні ділянки
якість обслуговування
розклад руху автобусів
перевізник
городские маршруты
координация интервалов движения
совмещенные участки
качество обслуживания
расписание движения автобусов
перевозчик
city routes
work intervals coordination
combined sections
quality of service
bus traffic scedule
carrier
Issue Date: 2008
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Волошин С.О. Необхідність координації інтервалів руху автобусів на сумісних ділянках двох незалежних міських маршрутів / С.О. Волошин, М.С. Виноградов // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ. - Горлівка, 2008. - № 1(6). - С. 126-131.
Abstract: Проаналізовано методи координації роботи автобусів на міських маршрутах. На підставі аналізу виявлено, що не один з них не враховує вплив регулярності руху автобусів на сумісних ділянках на якість обслуговування пасажирів. Обґрунтовано необхідність координації інтервалів руху автобусів двох незалежних міських маршрутів, при наявності на них сумісних ділянок, з метою погодження розкладу руху рухомого складу. Це дозволить поліпшити якість обслуговування пасажирів за рахунок скоординованого руху на сумісних ділянках та привести до більш рівномірного притоку прибутків до перевізників, що в деякій мірі розв’яже проблему „перегонів за пасажирами”.
Description: The methods of the busses work coordination on city routes are analyzed. On the analyses ground it is determined that anyone of them accounts the influence of the bus traffic regularity on the combined sections on the quality of the passenger service. The necessity of the bus traffic interval coordination of two independent city routes at presence of the combined sections with the purpose of vehicles schedule matching is based. It allows to improve the quality of the passenger service maintenance due to the coordinated bus traffic on combined areas and leads to more uniform profit inflow to the carriers and solves the problem of „passenger pursuit”.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4320
ISSN: 1990-7796
Other Identifiers: УДК 656.022.5
Appears in Collections:2008 №1 (6)
Публікації кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Волошин.pdf417.06 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.