Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Издания АДИ ДонНТУ >
ВЕСТИ Автомобильно-дорожного института = Bulletin of the Automobile and Highway Institute >
2008 №2 (7) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4492

Title: Дослідження впливу планування міських нерегульованих перехресть вулиць в одному рівні на безпеку руху по них
Other Titles: Исследование влияния планировки городских нерегулированых перекрестков улиц в одном уровне на безопасность движения по ним
The Influence Study of the Urban Unregulated Crossing Planning at One Level on the Traffic Safety
Authors: Вітушкіна, Наталія Олександрівна
Нужний, Володимир Васильович
Толок, Олександр Вячеславович
Витушкина, Наталия Александровна
Нужный, Владимир Васильевич
Толок, Александр Вячеславович
Vitushkina, N.A.
Nuzhniy, V.V.
Tolok, A.V.
Keywords: планування перехрестя
аварійність
безпека руху
пригода дорожньо-транспортна
планировка перекрестка
аварийность
безопасность движения
происшествие дорожно-транспортное
the accident rate
traffic safety
intensity
crossing planning
road accident
Issue Date: 2008
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Вітушкіна Н.О. Дослідження впливу планування міських нерегульованих перехресть вулиць в одному рівні на безпеку руху по них / Н.О. Вітушкіна, В.В. Нужний, О.В. Толок // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ ДонНТУ. - Горлівка, 2008. - № 2(7). - С. 35-40.
Abstract: Досліджено різні планувальні типи перехресть за їх відносним ступенем небезпеки, видами дорожньо-транспортних пригод та за типами конфліктів, які на них виникають. Визначено зв’язок між планувальним типом нерегульованого перехрестя та його аварійністю.
Description: Different planning crossing types on their relative risk level, the types of road accidents road and types of collisions occurring on them are studied. The certain relationship between the planning crossing type and its accident rate is determined.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4492
ISSN: 1990-7796
Other Identifiers: УДК 656.13.05
Appears in Collections:Публікації кафедри "Транспортні технології"
2008 №2 (7)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Витушкина.pdf549.17 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.