Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет экологии и химической технологии >
Кафедра общей химии >
Материалы конференций кафедры общей химии >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4668

Title: Організація виконання курсової роботи із загальної хімії
Authors: Приседський, Вадим Вiкторович
Волкова, Олена Iванiвна
Мнускiна, Iрина Валерiiвна
Keywords: инженерное образование
інженерна освіта
Болонський процес
Болонский процесс
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Приседський,В.В. Організація виконання курсової роботи із загальної хімії /В.В. Приседський, О.І.Волкова, І.В. Мнускiна // Проблеми викладання хімічних дисциплін щодо реалізації принципів Болонського процесу:матеріали конф.,Донецьк,26-27 берез. 2009 р.-Донецьк,2009.- С.162-166.
Abstract: Метою розробленою нами курсової роботи є визначення кінетичних і термодинамічних параметрів гомогенної реакції, а початковими даними являються «експериментальні дані» із залежності концентрації речовини в реакційній суміші від часу і склад після досягнення рівноваги .
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4668
Appears in Collections:Материалы конференций кафедры общей химии

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Волкова _5.pdf186.25 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.