Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет экологии и химической технологии >
Кафедра общей химии >
Материалы конференций кафедры общей химии >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4669

Title: Використання ефективних технологій навчання для студентів першого курсу
Authors: Волкова, Олена Iванiвна
Keywords: инженерное образование
інженерна освіта
інтелектуальні здібності
самостійність студентів
самостоятельность студентов
технічні дисциплини
технические дисциплины
писемне мовлення
письменное общение
интеллектуальные способности
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Волкова, О.І.Використання ефективних технологій навчання для студентів першого курсу/ О.І. Волкова //Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании:сб. науч. тр.по материалам междунар. науч.-практ.конф.,21-28 дек.2009 г. – Одесса, 2009. – Т.15: Педагогика, психология и социология – С. 68-70.
Abstract: Реалізація методичних принципів посильності й доступності,розвиток у студентів інтелектуальних здібностей,самостійності і впевненості у власних силах неможливі без застосування ефективних технологій навчання,які б базувалися на сумарному досвіді кращих вітчизняних і зарубіжних методистів. Інакше кажучи , потрібен синтез зусиль викладачів технічних дисциплін і викладача української ( російської чи іноземної як базових ) мови . Як відомо , одиницею усного мовлення є висловлення , а основною навчально - методичною одиницею писемного мовлення є текст . Буде доцільним уже в першому семестрі навчити студентів прийомам оперування різнохарактерними мовними одиницями – словом , словосполученням , реченням , субтекстом , текстом .
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4669
Appears in Collections:Материалы конференций кафедры общей химии

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Волкова_7.pdf131.58 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.