Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Факультет компьютерных наук и технологий >
Кафедра прикладной математики и информатики >
Персональні архіви кафедри прикладної математики та інформатики >
Докторанти кафедри >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/4812

Title: Чисельні методи в інформатиці. Практикум
Authors: Фельдман, Л.П.
Петренко, А.І.
Дмитрієва, О.А.
Dmitrieva, О.
Keywords: Computer science
numerical methods
the linear numerical analysis
the nonlinear analysis
packages of applied programs
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Матеріал посібника є математичним і алгоритмічним забезпеченням базової сучасної інформаційної технології — математичного моделювання інженерних об’єктів і процесів на комп’ютері. В посібник введено багато нових чисельних методів, відсутніх в наявній учбовій літературі і призначених для розв’язування реальних погано обумовлених і жорстких інженерних задач, а також обчислювальних задач великої розмірності. По мірі можливого спрощена форма викладу матеріалу без втрати його строгості, повноти і значущості. Дані рекомендації щодо використання окремих чисельних процедур в інженерній практиці і наведено багато типових практичних прикладів їх застосування. В посібнику міститься також багато вправ і задач, призначених для закріплення навичок розв’язання обчислювальних задач як вручну за допомогою калькулятора, так і автоматизованим способом за допомогою поширених математичних пакетів індивідуального користування. Матеріал практикуму сприяє набуттю умінь обирати чисельні методи для розв’язування конкретних прикладних задач, забезпечувати необхідні умови їх застосування з погляду збіжності та стійкості, оцінювати похибки обчислень і розробляти або адаптувати необхідні алгоритми для подальшої програмної реалізації вибраних методів. Посібник буде формувати навички розв’язування обчислювальних задач предметної галузі як за допомогою математичних пакетів, так і власних програм, а також налагоджування складних обчислювальних процедур пакетів прикладних програм математичного моделювання на конкретні особливості розв’язуваних задач. Для студентів, що отримують освіту в галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, напрямів підготовки 6.050101 „Комп’ютерні науки”, 6.050102 “Компютерная інженерія”, 6.050103 “Програмна інженерія”. Посібник може бути рекомендований студентам аспірантам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в межах дисципліни «Чисельні методи», а також викладачам.
Abstract: Матеріал посібника є математичним і алгоритмічним забезпеченням базової сучасної інформаційної технології — математичного моделювання інженерних об’єктів і процесів на комп’ютері. В посібник введено багато нових чисельних методів, відсутніх в наявній учбовій літературі і призначених для розв’язування реальних погано обумовлених і жорстких інженерних задач, а також обчислювальних задач великої розмірності. По мірі можливого спрощена форма викладу матеріалу без втрати його строгості, повноти і значущості. Дані рекомендації щодо використання окремих чисельних процедур в інженерній практиці і наведено багато типових практичних прикладів їх застосування. В посібнику міститься також багато вправ і задач, призначених для закріплення навичок розв’язання обчислювальних задач як вручну за допомогою калькулятора, так і автоматизованим способом за допомогою поширених математичних пакетів індивідуального користування. Матеріал практикуму сприяє набуттю умінь обирати чисельні методи для розв’язування конкретних прикладних задач, забезпечувати необхідні умови їх застосування з погляду збіжності та стійкості, оцінювати похибки обчислень і розробляти або адаптувати необхідні алгоритми для подальшої програмної реалізації вибраних методів. Посібник буде формувати навички розв’язування обчислювальних задач предметної галузі як за допомогою математичних пакетів, так і власних програм, а також налагоджування складних обчислювальних процедур пакетів прикладних програм математичного моделювання на конкретні особливості розв’язуваних задач. Для студентів, що отримують освіту в галузі знань 0501 “Інформатика та обчислювальна техніка”, напрямів підготовки 6.050101 „Комп’ютерні науки”, 6.050102 “Компютерная інженерія”, 6.050103 “Програмна інженерія”. Посібник може бути рекомендований студентам аспірантам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні інформаційні технології в межах дисципліни «Чисельні методи», а також викладачам.
Description: Навчальний посібник, що зараз перед вами, є свого роду додатком або подовженням підручника Фельдмана Л.П., Петренка А.І., Дмитрієвої О.А. «Чисельні методи в інформатиці», який нещодавно вийшов з друку у видавничій групі BHV. Лабораторний практикум, що пропонується зараз, призначений для студентів, які навчаються за напрямами підготовки «Комп’ютерні науки», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія». Але вивчення курсу «Чисельні методи» передбачено не тільки цими напрямами підготовки. Підготовка інженерів, взагалі, і фахівців у галузі комп’ютерних наук, зокрема, базується на освоєнні «зовнішніх» прикладних застосувань математики в інженерній практиці, на освоєнні методики і засобів розв’язування обчислювальних задач своєї предметної галузі переважно за допомогою засобів обчислювальної техніки. Тому підбір матеріалу для даного посібника і методика його викладу підпорядковуються особливостям підготовки інженерів не тільки інформаційних напрямів. Широка комп'ютеризація є однією з найбільш актуальних проблем сучасного суспільного прогресу. Найважливішою складовою частиною цього процесу є наявність розвитих програмних засобів, призначених для розв’язання задач з різних областей діяльності людини. В даний час вирішення прикладних задач користувачів у більшості напрямків науки, техніки, економіки підтримують пакети прикладних програм. Тому цілком своєчасним є поява навчального посібника, у якому виклад чисельних методів розв’язання прикладних задач розглядається спільно з методами їхньої програмної реалізації.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4812
Appears in Collections:Докторанти кафедри

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Содержание.pdf286.75 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.