Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Автомобильно-дорожный институт >
Издания АДИ ДонНТУ >
ВЕСТИ Автомобильно-дорожного института = Bulletin of the Automobile and Highway Institute >
2006 №2 (3) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/6663

Title: Вибір транспортних засобів при спорудженні шахтних відвалів
Other Titles: Выбор транспортных средств при сооружении шахтных отвалов
Transport Vehicles at the Mine Dumps Construction
Authors: Воробйов, Євген Олександрович
Ніколенко, Микола Олексійович
Чудовська, Анастасія Константівна
Воробьев, Евгений Александрович
Николенко, Николай Алексеевич
Чудовская, Анастасия Константиновна
Vorobyov, E.A.
Nikolenko, N.A.
Chudovskaya, А.К.
Keywords: плоский відвал
терикон
бульдозер
каток
екскаватор
плоский отвал
террикон
бульдозер
каток
экскаватор
flat dump
pit heap
bulldozer
roller
excavator
Issue Date: 2006
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Воробйов Є.О. Вибір транспортних засобів при спорудженні шахтних відвалів / Є.О. Воробйов, М.О. Ніколенко, А.К. Чудовська // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / АДІ «ДонНТУ». – Горлівка, 2006. - № 2(3). – С. 36-40.
Abstract: Розглянуто питання забруднення навколишнього середовища вугільних регіонів внаслідок спорудження плоских відвалів і рекультивації існуючих териконів. Згідно з технологією виконання цих робіт виконано аналіз необхідного обладнання. Розроблено методику розрахунку необхідної кількості транспортних засобів в залежності від виконуваних робіт.
Description: The question of the coal regions environmental contamination as a result of the flat dumps construction and existing pit heaps recultivation is considered. According to the technology of these works execution the analysis of the necessary equipment is carried out. Calculation technique of the vehicles necessary number depending on the performing works is developed.
URI: http://ea.donntu.org/handle/123456789/6663
Other Identifiers: УДК 622.6
Appears in Collections:2006 №2 (3)
Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Воробьев.pdf402.64 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.