Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Физико-металлургический факультет >
Кафедра металлургии стали и сплавов >
Автореферати диссертації кафедри металургії сталі >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/6720

Title: Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування.
Other Titles: Совершенствование интегрированной схемы ресурсосберегающих технологий для производства и разливки меди огневого рафинирования.
Improvement of integrated scheme of the resource-saving technologies for fire-refined copper producing and casting.
Authors: Савєнков, Юрій Дмитрович
Савенков, Юрий Дмитриевич
Savenkov, Yu.D.
Keywords: мідь вогневого рафінування
напівбезперервнолита заготовка
міксер
кристалізатор
сліди гойдання
тріщини
fire-refined copper
semicontinuous casted ingot
mixer
mold
oscillation marks
cracks
медь огневого рафинирования
кристаллизатор
следы качания
трещины
миксер
производство меди
ресурсосберегающие технологии
Issue Date: 2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Савєнков, Ю. Д. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 : захист 25.11.10 / Ю. Д. Савєнков.- Донецьк : ДонНТУ, 2010. - 20с.
Abstract: Вирішено актуальну науково-технічну задачу щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів конусності і гойдання кристалізатора і вдосконалення технології процесу напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування, які дозволили підвищити якість заготовок (знизити кількість подовжніх і поперечних тріщин, зменшити глибину слідів гойдання і газованість заготовки), покращати умови їх формування і забезпечили енергозберігаючий ефект при отриманні продукції. Для цього вперше вивчено властивості міді вогневого рафінування, які використані при математичному моделюванні та при обґрунтуванні механізму гойдання кристалізатора. На основі теоретичних досліджень розроблено заходи щодо вдосконалення технології і параметрів процесу розливання міді вогневого рафінування на машинах напівбезперервного лиття заготовки. Для умов ливарно-прокатного цеху ВАТ «Артемівський завод по обробці кольорових металів» виконані й впроваджені рекомендації щодо режимів осциляції та конструктивних пара-метрів кристалізатора, що дозволило підвищити якість заготовки та впровадити ресурсозберігаючу схему виробництва міді вогневого рафінування з брухту низької якості.
Description: Urgent scientific and technical problem on the theoretical grounds for choosing rational parameters of mold taper and oscillation and improved process technologies semicontinuous casting fire-refined copper, which allowed to improve the ingots quality (reducing the number of longitudinal and transverse cracks, reduce the depth of oscillation marks and ingot gasing), to improve conditions their formation and provide energy-saving effect in obtaining products. In this case properties of refined copper was studied.Recommendations in relation to the improvement of technology and pa-rameters of process of fire-refined copper casting on the machines of the semicon-tinuous casting are developed. Properties of refined copper are used for a mathematical design and at the ground of mechanism of mold oscillation. This investigations for «AZOCM» con-ditions was used.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/6720
Other Identifiers: УДК 621.74.047:669.3(043)
Appears in Collections:Автореферати диссертації кафедри металургії сталі

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref_savenkov.pdf2.13 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.