Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
 

eaDonNTU, Donetsk >
Физико-металлургический факультет >
Кафедра промышленной теплоэнергетики >
Учебно-методические материалы кафедры "Промышленная теплоэнергетика" >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.org/handle/123456789/8751

Title: Джерела теплопостачання та теплові мережі
Other Titles: Sources of Thermalsupply and Thermal networks
Источники теплоснабжения и тепловые линии
Authors: Сафонова, Елена Константиновна
Safonova, E.K.
Попов, Анатолий Леонидович
Popov, A.L.
Безбородов, Денис Леонидович
Bezborodov, D.L.
Ермакова, Виктория Юрьевна
Ermakova, V.Yu.
Боев, Юрий Александрович
Boev, Y.A.
Issue Date: 2009
Publisher: ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт до курсів: «Джерела теплопостачання» та «Теплові мережі» для студентів спеціальностей 7.090510 – „Теплоенергетика”, 7.090521 – „Теплові електричні станції”, 7.000008 – „Енергетичний менеджмент”, денної й заочної форм навчання. / Упоряд.: О.К. Сафонова, А.Л. Попов, Д.Л. Безбородов и др.- Донецьк: ДонНТУ, 2009.- 22с.
Abstract: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт до курсів: «Джерела теплопостачання» та «Теплові мережі» для студентів спеціальностей 7.090510 – „Теплоенергетика”, 7.090521 – „Теплові електричні станції”, 7.000008 – „Енергетичний менеджмент”, денної й заочної форм навчання. / Упоряд.: О.К. Сафонова, А.Л. Попов, Д.Л. Безбородов, В.Ю. Єрмакова, Ю.О. Боєв. Комп'ютерне верстання: І.С. Марасін, Д.Ю. Гажев - Донецьк: ДонНТУ, 2009.- 22с.
Description: Викладено основні розрахункові формули для визначення теплових втрат, проведення випробувань водяних теплових мереж та обладнання індивідуального теплового пункту. Наведено необхідні довідкові дані, рисунки та графіки для визначення теплових втрат водяних теплових мереж.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/8751
Other Identifiers: УДК 620.9
Appears in Collections:Учебно-методические материалы кафедры "Промышленная теплоэнергетика"

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Лабораторные работы 1-2 Тепловые сети.pdfМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт до курсів: «Джерела теплопостачання» та «Теплові мережі» 240.98 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.